pondelok 25. februára 2019

POZVÁNKY -02.03.2019 - Tále, Krpáčovo

OZ KST TOMO pozýva svojich členov a priaznivcov turistiky

KDE:             Tále, Krpáčovo
KEDY:           02.03.2019   (sobota)
ZRAZ:           želez. stanica
ODCHOD:     7,40 hod.  - odchod bus (aut. nást. č. 5)

utorok 12. februára 2019

OZNAMY

Oznamujeme všetkým priaznivcom turistiky, že oznamy o plánovaných túrach (plagátiky) budú
vylepované v predajni televízor a v TIK-u.
O prípadných ďalších miestach budeme priebežne informovať.