sobota 30. januára 2016

SPRÁVY O ČINNOSTI - za r. 2015 a roky 2011-2015

Vážení priatelia, milé turistky a turisti.

            Keďže uplynulo 5 rokov funkčného obdobia výboru a RK, pri konaní tejto dnešnej výročnej členskej schôdze, treba    aj keď nie podrobne, zhodnotiť činnosť nášho OZ za uplynulých 5 rokov, ako aj činnosť celého výboru. Podrobné hodnotenia bývajú každý rok na VČS v januári, po uzatvorení činnosti celého turistického roka.
            Pripomeňme si trochu štatisticky činnosť nášho OZ v jednotlivých rokoch päťročnej činnosti OZ KST TOMO. Najskôr by som zhodnotila aktivity výboru a potom následne v stručnosti minulých 5 rokov. Po predčasnej smrti nášho bývalého predsedu Ing. Toma Juršu som bola zvolená do tejto funkcie na mimoriadnej schôdzi 4. decembra 2010. Na tejto schôdzi bol tiež schválený nový názov klubu OZ KST TOMO na počesť Toma Juršu.
Od tohto obdobia fungoval výbor v zložení:
Kollárová, Šreinerová, Slavkovská, Demianová, Kopecká, ktorá  v r. 2015 odstúpila a nahradil ju  Marek Kolaj.
            Výbor sa schádzal podľa potreby a v nadväznosti na pripravované akcie, minimálne 1x v mesiaci. Keď vznikla potreba riešiť problémy okolo činnosti pracovnej, dopravy alebo financovania, intenzita stretnutí bola častejšia.
            Predseda v zmysle stanov zastupuje Klub navonok a je oprávnený konať, zaväzovať sa a podpisovať v jeho mene, v čase dlhodobej neprítomnosti predsedu   zastupuje tajomník; predseda  môže písomne splnomocniť na konanie v mene Klubu ktoréhokoľvek člena výboru; zvoláva schôdze výboru najmenej 1x za dva mesiace, vedie schôdze výboru.
            Hospodár zodpovedá za hospodárenie Klubu, vedie účtovníctvo, predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení.
              Do kompetencií výboru nepatrí len príprava turistických podujatí, ale aj zháňanie 2% daní  z príjmov na podporu činnosti, zabezpečovanie dopravy, finančných zdrojov a rôznych činností, ktoré sú pre prácu OZ KST potrebné a vyplývajú z jeho Stanov.

Malá štatistika za uplynulých  5 rokov:

Rok
Počet akcií
Počet účastníkov
2011
60
1590
2012
56
1300
2013
53
1500
2014
52
1900
2015
53
2212
274 podujatí
Spolu: 8 502

Chcem poďakovať celému výboru,  menovite našej financministerke Erike Šreinerovej, lebo bez jej hodín strávených nad účtami, faktúrami, objednávkami, atď..., by sme nemali účtovníctvo v takom poriadku, ako má byť, Melánii Slavkovskej – tajomníčke - za vedenie evidencie, vyberanie príspevkov, uschovávanie vecí z CRL, prenajímanie priestorov.


Nemôžem zabudnúť poďakovať aj našej šéfke RK Vierke Fajnerovej a ostatným členom RK , ktorí bedlivým zrakom sledujú a kontrolujú finančné operácie, ktoré v našom OZ KST TOMO Brezno prebiehajú.
A teraz mi dovoľte , aby som  stručne zhodnotila našu činnosť za r. 2015.
K 31.12.2015 bolo organizovaných v našom OZ KST TOMO – 53 členov, z toho  8 detí do 15 rokov (5 dievčat a 3 chlapci), 1 študent ,  dospelých do 60 rokov – 23, seniorov (od 60 do 70 r.) – 16, nad 70 r.- 5, pokiaľ ide o pohlavie  15  mužov a 38 žien.               
            Výbor oboznamuje verejnosť so svojou činnosťou – v priebehu roka uverejňoval pravidelne články a fotografie z turistických podujatí na našej stránke http://ozkst-tomo.blogspot.sk/  ako aj na www.stredoslováci.sk  , či na facebooku.
            V roku 2015 sme usporiadali 53 akcií, ktorých sa zúčastnilo celkom  2200 účastníkov vrátane CRL.
Okrem turistických podujatí výbor nezabúda ani na svojich členov – jubilantov, ktorým pri okrúhlom, resp. polokrúhlom jubileu pri gratulácii odovzdá aj tričko s logom klubu – v minulom roku tak bolo odovzdaných 9 tričiek (3 členovia si ešte neprevzali).
Taktiež v rámci osláv Dní mesta bol za náš klub vyhodnotený ako najlepší turista     Ivko Šajgal,  ktorý bol výrazne podporovaný našimi členmi (najmä plagátom Karinky a fotkou z CRL).
            Opäť treba poďakovať všetkým spoluorganizátorom, všetkým sponzorom, bývalému riaditeľovi  MŠK p. Ľuptákovi, riaditeľovi Mestských lesov Ing. Dolňanovi a ich zamestnancom a samozrejme všetkým našim členom, ktorí sa na uvedených akciách podieľali. 
A teraz už k najzaujímavejším podujatiam:

JANUÁR:
03.01.- Hančákovo, Žaly (11+1 dieťa) – prvá novoročná vychádzka.
17.01.- Sl. Raj (16) - Jedna skupina turistov ide tiesňavou Suchá Belá, tí, ktorí už túto trasu absolvovali viackrát alebo im zdravie nedovolí ísť roklinou, sa poberajú po modrej značke k hrdlu Hornádu a potom po zelenej značke vykračujeme lesným chodníkom k nášmu cieľu - Kláštorisku. Počasie je krásne, jasné, ale mrazivé.
24.01. – okolie (5)
30.01.- výročná schôdza (24)
FEBRUÁR
01.02.- V. Tatry, Hrebienok- (44 + 4 deti) - Autobus praská vo švíkoch, toľko sa nás nasypalo. A tak ako vždy, nám   prialo aj počasie. Bezpečne sa dostávame na parkovisko v St. Smokovci - prvé zábery na hrebene Tatier, spoločné foto a hor sa na Hrebienok (jedni pešo, druhí využívajú dobrodenie pozemnej lanovky).  Máme šťastie, patríme medzi prvých návštevníkov, môžeme sa slobodne potulovať pomedzi súťažné družstvá, obdivovať ich výtvory z predchádzajúcich dvoch dní. Súťažia naozaj z rôznych kútov sveta - Japonsko, Malajzia, V. Británia, Rusko, ....Slovensko  a Česko. Slnečné lúče presvecujú ľadovú krásu a my len fotíme a fotíme. Deti majú radosť, že sa môžu odfotiť priamo na ľadových kreslách či lavičke, vyskúšať si v tvorivej dielni ako sa pracuje s dlátom a ľadom. Keď sa dostatočne nakocháme sochami, ideme splniť aj turistický zámer podujatia - niektorí vyšli na Zamkovského chatu, iní na Rainerku a odtiaľ Studenovodskou dolinou na Bilíkovu chatu a Hrebienok.
07.02. – Brezno, Bystrá (8) – za mrazivého počasia -13°C sme  prešli k jaskyni na Bystrej.
13.02.- fašiangový večierok (18) - breznianski turisti využili príjemné prostredie v Zóne B na usporiadanie tradičnej fašiangovej zábavy. Po privítaní a gratulácii všetkým oslávencom k narodeninám či meninám predsedníčka všetkým prítomným "babám" k Valentínskemu sviatku odovzdala kvietok a chlapom sladkú pozornosť. Na večierku nesmeli chýbať Jelkine fajné pampúšky, ktoré ku fašiangom neodmysliteľne patria.  
14.02.-Krížne, Salašíky (15)
21.02.- Lipová (5)
28.02.- Dúbravka, Geľba (7)
MAREC:
07.03.- tradične na MDŽ na Židľovo (16+ 8 detí)- okrem oslavy MDŽ aj akcia s deťmi – súťažia v hode s loptičkou na terč, triafajú so sklenákmi do jamiek, ujde sa im aj sladká odmena.
14.03.- výstup na vrch Zvolen (16) – počasie nie je ideálne, dolu prší, na Donovaloch sneží, ale všetci prejdeme až do L. Revúc bez väčšej ujmy na zdraví (okrem môjho podvrtnutého členka).
21.03.- prvá jarná vychádzka (4)
28.03.- 0. Ročník Pochodu J. Škrovinu k Pohorelskému vodopádu (19+2deti) – na počesť nášho Janka sme sa rozhodli organizovať každoročne pochod k vodopádu. Cesta bola náročná, ba priam zarúbaná, ale zdolali sme ju.
APRÍL
03.04.- Slavošovský tunel  (19+7 detí)- ráno, keď sme odchádzali z Brezna, sa už tretí deň „čerti ženili“ – snehová chumelica (prvý deň napadlo do 20 cm snehu) pripomínala čas vianočný a nie veľkonočný. Mnohí z nás nahlas uvažovali, či príbytky zdobiť vianočným stromčekom alebo vajíčkami (odporúčanie znelo – stromček s guľami a vajíčkami).
Keď sa autobus prehupol na Muránsku stranu, neverili sme vlastným očiam – v záhradách rozkvitnutý zlatý dážď, zelené lúky, slniečko a modrá obloha. Tešili sme sa krásnemu počasiu. Vystúpili sme v Magnezitovciach, odkiaľ naše kroky viedli lesnou cestou a lúkami ku Koprášskemu tunelu, viaduktu a Slavošovskému tunelu. Na záver ešte návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Naozaj veľa pekných zážitkov.
06.04. – Veľkonočný pondelok –okolie (6)
11.04.-  Lazná, Š. Pinter 80 r.- (10+1 dieťa) – vychádzka a gratulácia Števkovi k jubileu – ohromne sa tešil klubovému tričku.
18.04.- Čachovo  (5+1 dieťa)
25.04.- Revište, Vígľaš (28+6 detí) – zrána zlý začiatok – štrajkuje nám autobus.  Ako odmena potom celý deň krásne slnečné počasie – prehliadneme si zrúcaniny hradu v Rev. Podzámčí, oddýchneme v areáli reštaurácie Drevenica, potom návšteva Vígľašského zámku a na záver prehliadka dreveného artikulárneho kostola v Hronseku.
MÁJ
01.05.Michalová, Blatá (13+3 deti) – tradične na jar na medvedí cesnak.
09.05. – 45. roč. Výstupu na Ďumbier (100 spolu s kamarátmi z Krpelian a Zvolena)-  všetci účastníci obdržia krásnu pamätnú magnetku.
16.05.- I. roč. Chodníkom M. Chovanca ku prameňu Ipľa (22+2 deti) – na počesť nášho Mateja.
23.05. – úprava trasy CRL (17+2 deti)
30.05.- značkovanie trasy CRL (14)
31.05. -35. ročník CRL (420 detí +900 dospelých+68 členný štáb)- Ráno o 6,00 hod sa začala práca organizačného štábu – vyviesť všetky stanoviská, balíčky a ľudí na trasu rozprávkového lesa- tu bola neoceniteľná pomoc ľudí z MŠK, LMB,  či  p. Kubaliaka.
Každý rok máme snahu poskytnúť detičkám nové zážitky, tento rok sme chceli, aby všetko dopadlo na jednotku, veď to bol 35. ročník.
S čím všetkým sa deti stretli:
Vstup – veselý klaun, Fiona so Shrekom a malá sladká pozornosť na úvod, stanovisko vodníka    (zdatnosť pri lovení rybičiek),  chalúpka a beh vo vreciach, maľovanie na tvár s Maťkom a ovečkami, s Minnie si vyskúšali   šikovnosť pri skladaní puzzlí, alebo sa len tak pohrali s kocočkami (tí menší sa mohli pohojdať na hojdačke-slimákovi), ujovia z Lions klubu ich povozili na poníkoch, detská šmýkačka s vtákom a lesnými bytosťami, šašovia s červenou čiapočkou  -prelez cez tunel a cukrík za odmenu, triafanie vajíčok na stanovisku pod lesom s lesným škriatkom a Gargamelom a už nasledovali „ostrostrelci“ z airosftového klubu. Cestou ich vítal lesný škriatok, ktorý ich lákal do svojho rozprávkového lesa.  U zbojníkov za dobre zabitý klinec dostali zlatý dukát, vyskúšali si   zdatnosť s rytiermi z Berezunu. Tri prasiatka  a vlk strážili hlavy levov,  ktorým sa detičky triafali do papule. Potom im prasiatka zaspievali svoju veselú pesničku a už vyšli k záveru lesa – povozenie na lanovke, nakresliť najkrajšie zážitky za pomoci Pipi dlhej pančuchy, včielky Máji, lienky  či víly. „Ušaté tety“  zo stanu „ hostinec v lesíčku“ im na záver odovzdali tašku so sladkosťami a džúsikmi, špekáčik na opečenie a   kofolu od smädu. Pri dvoch ohniskách ich čakali ujovia z ražňami. Mimoriadne vydarený ročník.
JÚN
06.06.- okolie, Geľba, dočistenie trasy CRL (8)
13.06. – Divín (16) – navštívili sme renesančný kaštieľ s veľmi milou a ochotnou sprievodkyňou, hradnú zrúcaninu, kostol, faru so slnečnými hodinami a na záver sa ideme osviežiť k Ružinovskej priehrade.
20.06.- Boj za záchranu lesa (18)- prijali sme výzvu pomôcť pri čistení trasy od Čertovice až po Vagnár, kde sa vyzbieralo neuveriteľné množstvo odpadu. Za odmenu výborný guľášik z diviny na Jarabatej.
27.06.- D. Strehová (56) – za odmenu organizátorom CRL. Stanova harmonika rozprúdila super zábavu.
JÚL
04.07.- Kráľova Studňa (7+ 1 dieťa)- veľká škoda, že na túto netradičnú túru sa nás vybralo len 8; sprevádzalo nás krásne slnečné počasie, úžasné výhľady. Na záver sa nám ušli aj svadobné koláčiky.
11.07.- Deň stromu (13+3 deti) – masy ľudí, krásna prechádzka prírodou.
18.07.- Špania dolina, Harmanecká jaskyňa (18)- Španiu Dolinu sme si vybrali práve pre jej bohatú históriu i polohu. Po „vylodení“ z našich tátošov sme sa „Barborskou cestou“ pobrali po pamiatkach Španej Doliny. Prvá zastávka patrila kaplnke pri kostole a odtiaľ sme pokračovali na haldu Maximilián, odkiaľ je úžasný výhľad na celú dolinu.
 Potom sme sa vrátili, aby sme si mohli prehliadnuť rímskokatolícky kostol Premenenia Pána, ktorý bol vysvätený v r. 1254.  V areáli sa nachádza tiež bašta, na ktorej sú slnečné hodiny. Z kostola schádzame krytým dreveným schodiskom so 162 schodmi. Je však príjemné ukryť sa na chvíľu pred slnkom.
Na námestí práve idú biť celé hodiny a to je znamenie, aby sme sa presunuli pred banícky orloj, ktorý je ukážkou práce baníkov v dávnych časoch. Ešte fotodokumentácia pri Klopačke, z ktorej kedysi zvolávali baníkov do šachty.
Po krátkom občerstvení v baníckej krčme ideme na pozvanie navštíviť miestne múzeum medi, kde nám o histórii nielen baníctva, ale aj Baníckeho bratstva Herrengrund pútavo porozprával p. Fuehrerr, ktorý je zároveň zástupcom majstra Bratstva Herrengrund.
Čaká nás ešte výstup k Harmaneckej jaskyni -    má nádhernú sintrovú výzdobu, obrovské priestory, stojaté či visiace kvaple, ktoré pripomínajú rôzne ľudské či zvieracie podoby. Jednoznačne by k nej pasoval prívlastok „svadobná“ pre jej snehobielu výzdobu, miestami doplnenú „čokoládovou či krémovou zmrzlinou“. Na záver prehliadky sa dozvedáme, že sme absolvovali 1040 schodov v jaskyni. Klobúk dole.
25.07.- kúpele Brusno (8)
AUGUST
01.08.- Máľuska, brigáda (12+ 1 dieťa) – okrem brigády a gratulácie Elienke debatu rozvírila otázka Milky, aký je náš názor na pomenovanie mosta pri malej stanici na most Iona Soreanu - Siugariu. Všetci sme boli za to, aby sa most volal po slovenskej osobnosti, ktorá sa zapísala do histórie mesta a tento svoj názor sme prezentovali aj na MsÚ.
08.08.- Tále, Krpáčovo (11)
22.08.- Zbojská, Chlípavice (7+ 1 dieťa) – vzrušujúca jazda zbojníckou strelou (ktorá vyzerala, že sa rozpadne rovno pod nami), ale prežili sme.
28.-31.08.- Kysuce, Orava (16) – úžasná štvordňovka – perfektné ubytovanie, výborná strava a množstvo zážitkov (rozhľadňa v  Starej Bystrici, orloj, rozhľadňa v Zákopčí, megoňky- guľové skaly, skanzen vo Vychylovke, na záver Oravský zámok). Večery pri ohníku, ráno kŕmenie koníka, vietnamských prasiatok či kôz. Bolo by o čom rozprávať aj celé hodiny.
SEPTEMBER
12.09.- okolie, hospodárka Erika 70. Narodeniny (3+7)
19.09.- Bacúch, prm. B. Němcovej (9)-  navštívili sme prm.  B. Němcovej,  prehliadli si neďaleký tajch a vrátili sa do obce. Tu nás  dočasne prichýlila a poskytla pohostinne svoj dvor mamina našej Alenky. Neskôr sme sledovali priebeh chodeckých pretekov (mimochodom s medzinárodnou účasťou), občerstvili sa fajným guľášom a poniektorí ostali aj na večerný kultúrny program.
26.09.- Bernardín, Hronec (3)- v daždivom počasí sme sa vybrali len 3, ale ako Erika hovorí, nie je zlé počasie, len zle oblečený turista.
OKTÓBER
03.10.- Brezno, Geľba (10)
10. -11.10. – Stará Ľubovňa – ďalšia úspešná dvojdňovka (prehliadka Ľubovnianskeho hradu, na ktorom bol väznený M. Beňovský,  v podhradí skanzen; po ubytovaní návšteva sochárskeho sympózia v prírode – poniektorí radšej zbierajú masliaky, večer kúpanie v Ružbašských kúpeľoch; ďalší deň návšteva kaštieľa a anglického parku v Strážkach, prehliadka Kežmarku a jeho pamiatok, výborný obed v reštaurácii u Jakuba) – (15 + 1 dieťa)
18.10.- Čachovo (grilovačka) – 6+1 dieťa
24.10. – V. Tatry, Zelené pleso (15)- Počasie nám prialo, obloha až kacírsky modrá, slniečko svietilo od rána. Kráčame lesným chodníkom k jednotlivým rázcestiam (Nad Matliarmi, Šalviový prameň, Kovalčíkova poľana - 1245 m n.m.). Odtiaľto už kráčame po skalnatom chodníku, nohy a kolená dostávajú zabrať. Na tomto poslednom úseku už nie je žiadna informačná tabuľa, tak len kráčame horou. Zrazu sa pred nami otvorí výhľad, ktorý stojí za to- Jahňací štít, Kozí štít, Jastrabia veža mierne poprášené snehovým cukrom jagajúce sa v slnečných lúčoch. Musíme však pozerať pod nohy, lebo posledné cca 2  km je už na chodníku ľad a poriadne sa šmýka. Do doliny však už slniečko nezasvieti, takže je vcelku chladno. Trochu si oddýchneme v preplnenej chate pri Zelenom plese a už sa poberáme späť, aby sme bez úrazu zvládli zľadovatený chodník (čo sa aj tak nakoniec celkom nepodarí a niektorí sme sa zoznámili s tvrdosťou chodníka na vlastnom zadku).
31.10.- Banisko, Lazná (všech sv.) – (6+1 dieťa) – najskôr ideme na cintorín pozdraviť kamarátov – pospomíname, položíme venčeky a zapálime sviečky Jankovi, Mirkovi, Tomovi a Maťkovi. Potom ideme na vychádzku do Laznej.
NOVEMBER
07.11. – okolie (4)
14.11.- Lom n. Rimavicou, Kysuca (6+1 dieťa)- v úvode 7, neskôr túru absolvovali len 4 baby bez rytierov.
21.11.- Pohanské, Geľba  (9+1 dieťa)- z Pohanského na Diel, odtiaľ na Geľbu – cestou nás obveseľuje svojimi vtipmi Samko, na chodníku nájdeme primrznutú malú salamandričku.
28.11.- Židľovo, jarmok (14+2 deti)- jarmočné dobroty - klobásky, jaternice, Nataškine škvarkovníky- aj napriek sychravému počasiu fajne.
DECEMBER
05.12.- Mikulášsky večierok (24+3 deti) – vďaka Melánii v krásnom prostredí pozdravil turistov Mikuláš s čertom a anjelom. Rozdal prítomným klubové večné perá a deťom balíčky so sladkosťami. Potom  už nasleduje večera - všetci si pochutnávajú na výbornej kapustnici, obloženom tanieri, či koláčikoch, ktoré upiekli Magduška, Jelka a Ľubka.
Po večeri nasleduje už len zábava - spev, tanec, vtipné scénky a fotenie. Nemôže chýbať Magduška a jej maska, ani Melankine zábavné nápady. 
12.12. – Valaská, Potôčky, Bystrá – zabíjačka, vianočné trhy (7) – akcia nesplnila naše očakávania, ale sme si zaspievali, ochutnali paprikovú slaninku a hlavne sme sa prešli.
19.12. – Brezno, Geľba (8)- predvianočná vychádzka, hmla pred nami, hmla za nami. Na Geľbe gratulácie nášmu Ondrejovi ku krásnemu životnému jubileu- darček klubové tričko, potom bohaté pohostenie. Bolo nám fajn.
26.12.- Štefanská vychádzka (7)- posledná tohoročná túra – ideme naokolo cez Banisko, kde nás milo prekvapia 4 srnky. Potom ideme na koniec Laznej, kde si tradične nakladieme ohník. Dlho sa nezdržiavame, ideme chodníkom zdravia späť na návštevu ku Števkovi Pinterovi, popriať mu k meninám, ale aj k vianočným sviatkom najmä zdravie. Teší nás, keď vidíme, ako pookreje, ba si s nami aj zaspieva. Ešte že máme Stana s harmonikou.
Toľko k zhodnoteniu našej činnosti za uplynulých 5 rokov ako aj za r. 2015.
Dovoľte mi, aby som sa v závere poďakovala za robotu celému výboru KST, revíznej komisii a všetkým tým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešnej činnosti nášho klubu.  Verím, že vo voľbách si zvolíme výbor a RK, ktorí budú pracovať rovnako zanietene.
Ďakujem.

V Brezne 29.01.2016
Predseda OZ KST TOMO
JUDr. Elena Kollárová


             

ČLÁNKY- 29.01.2016 výročná členská schôdza

Piatok 29. januára – na námestí v Brezne prebiehajú oslavy oslobodenia mesta – oslobodzuje sa doslova – nemeckí, rumunskí a sovietski vojaci, streľba, boje o mesto – vďaka klubom vojenskej histórie z Kežmarku, Spišského Bystrého, Popradu a Mýta pod Ďumbierom sa mohli prítomní preniesť do čias oslobodzovacích bojov o Brezno. Po ukončení nasledovalo slávnostné defilé hostí a zástupcov mesta, kladenie vencov k pomníku padlých, príhovory...
My turisti sme sa zúčastnili týchto osláv a potom nasledovala výročná členská schôdza. Na schôdzi predsedníčka JUDr. Kollárová zhodnotila uplynulé funkčné obdobie v rokoch 2011-2015 ako aj uplynulý rok. Hospodárka Erika vyhodnotila hospodárenie a predsedníčka RK Ing. Fajnerová predniesla správu o vykonanej revízii účtov.
Následne prebehli voľby výboru a členov RK. Prítomní členovia slovami Ing. Vierky Bulákovej vyslovili dôveru  a uznanie členom doterajšieho výboru a RK a v hlasovaní im dali svoje hlasy na nasledujúcich 5 rokov.
Nový výbor bude pracovať v zložení:
JUDr. Elena Kollárová – predsedníčka
Elena Slavkovská – tajomníčka
Erika  Šreinerová – hospodárka
Anna Demianová  - členka
Marek Kolaj – člen
Revízna komisia:
Ing. Fajnerová Viera – predsedníčka
Alena Bubelínyová – členka
Andrea Kolajová – členka
V diskusii padali návrhy, ktorým smerom obrátime svoje kroky v roku 2016; predsedníčka pogratulovala jubilujúcim  členom.

Prítomní: 24 členov, ospravedlnení 2

streda 27. januára 2016

OZNAMY - 31.01.2016 V. Tatry-Hrebienok

Oznamujeme prihláseným na výlet do V. Tatier - Hrebienok dňa 31 .01.2016, že autobus odchádza
o 6,30 hod. spred brány futbalového štadióna (Fraňa Kráľa).

OZ KST TOMO

pondelok 25. januára 2016

ČLÁNKY - 23.01.2016 Chlípavica

Čas už odkrojil z kalendára štvrtú januárovú sobotu a zima poriadne pritvrdila. Tí odvážnejší sa vystrojili autobusom na plánovanú túru. Na konečnej autobusu nás víta modrá obloha a slnečné lúče, ktoré vyhrievajú celú Svetlú dolinu.
Úvodné spoločné foto a už kráčame dolinou, sem tam neodoláme a fotíme krásne výhľady na konečne zasneženú prírodu. Po ceste sa tešíme z pútačov, ktoré oznamujú že o 500 (neskôr 300) m nás čaká pivo, halušky, haruľa a iné dobroty. O to väčšie je naše sklamanie, keď nájdeme celý gazdovský dvor pozatváraný a nemáme sa ani len kde prezliecť ani ohriať.
Neklesáme však na duchu, odhrnieme sneh na stole a lavici vonku a rozložíme si všakovaké dobroty z domu (viacerí sme sa motivovali gazdovským jedlom – paprikový bôčik rozvoniaval a nebolo možné mu odolať. Dlho sa však nezdržiavame a poberáme sa cestou do sedla Diel. Tu niekto postavil snehuliaka, ktorého šiškami a šálom vylepšia Tonka, Gitka a Elenka. Potom už vykračujeme na Pohr. Polhoru k otočke, keďže do odchodu autobusu máme dosť času, rozhodneme sa ísť až k obecnému úradu.

Krásny deň aj napriek obavám zo zimy, nikomu okrem Ivka zima nebola.

štvrtok 21. januára 2016

POZVÁNKY- 29.01.2016 - výročná členská schôdza

OZ KST TOMO Brezno pozýva svojich členov:

na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

KEDY:      dňa 29.01.2016 o 17.00 hod.

KDE:         vináreň u Melanky (nám. M.R. Štefánika 48) - bývalá Modranka

Účasť členov je potrebná!!
Na schôdzi sa bude voliť výbor a RK na nové volebné obdobie a vyberať členský  príspevok na r. 2016.
OZ KST TOMO Brezno

sobota 16. januára 2016

POZVÁNKY - 23.01.2016 Chlípavica, Krátke

OZ KST TOMO Brezno pozýva svojich členov a priaznivcov turistiky:

KEDY:     23.01.2016
KDE   :     Pohr. Polhora, Chlípavica
ZRAZ:      9.00- odchod bus (7. nást.)
MIESTO:  želez. stanica

ČLÁNKY - 16.01.2016 Geľba

V Brezne napadol sneh a všetko sa v slnečných lúčoch jagá ako v rozprávke. Malá skupinka turistov kráča ponad Kaufland , cez Šajbu na Geľbu. Obloha je neskutočne modrá, svieti slniečko, príjemne nás zohrieva, tak kráčame z nohy na nohu. Samko síce hundre, že už nevládze, ale nakoniec v pohode vyjde až ku prístrešku. Chlapi nakládli ohník, nastupuje opekačka. Do nenarušenej snehovej pokrývky kreslíme srdiečka, píšeme odkazy – snehuliak sa nám nedarí, sneh je príliš sypký.

Najväčšia zábava nastane, keď sa vraciame späť – Samko si sadá na podsedák a tradá dolu kopcom, to je smiechu, keď sa vyvalí do snehu. Nafotené snímky sú dôkazom, že aj do okolia môžu byť túry čarovné.

nedeľa 10. januára 2016

ČLÁNKY - 09.01.2016 Krížne, Salašíky

Druhá januárová sobota- ráno trochu sneží a my sa vezieme autobusom na Krížne. Odtiaľ kráčame ku bráne osady mníchov – lúka je poprášená snehovým popraškom, zriedkavo sa stáva, že ideme touto trasou bez snehovej pokrývky.
Prvé spoločné foto a pomaly schádzame na Salašíky, kde si nakladieme oheň a opekáme slaninu. Melanka netradične opeká chlieb priamo na uhlíkoch – spokojná ako vždy, keď je zamastená a zamazaná od uhlíkov.

Po občerstvení – prvých fašiangových pampúškoch, či langošoch a iných dobrotách sa pomaly poberieme dolu do Vydrova a odtiaľ do Čierneho Balogu.

streda 6. januára 2016

POZVÁNKY-09.01.2016 Krížne, Salašíky

OZ KST TOMO Brezno pozýva svojich členov a priaznivcov turistiky:

KEDY:     09.01.2016
KDE   :     Krížne, Salašíky
ZRAZ:      9.35 - odchod bus
MIESTO:  želez. stanica

sobota 2. januára 2016

ČLÁNKY- 02.01.2016 Geľba

Prvá novoročná ..... 02. 01. 2016 Geľba, Dúbravka

Prvá novoročná vychádzka breznianskych turistov –akoby ich z neba nasypalo, toľká skupina kráčala od televízora smerom ku Kauflandu. Hoci mrázik riadne štípal, modrá obloha a slniečko vytiahli nejedného z nás. Najskôr od predsedníčky prianie všetkého dobrého v novom roku, aby sme sa stretávali v takomto počte po celý nadchádzajúci rok.
Kráčame zasrienenou lúkou popri brezách na Geľbu, kde už chlapi nakládli ohník, aby sme sa vyhriali. Gratulujeme Karinke k jej meninám a Ančičke k narodkám. Blahorečíme za prístrešok, ktorý tu postavili zamestnanci mestských lesov. Kiež by sme mali taký (alebo aspoň lavičky) na našej Máľuske. So Silvestrovskými dobrotami si pochutíme najmä na opečenom cesnakovom chlebíku.
Keďže stále dobre mrzne, nepostávame dlho, ale ideme naokolo Marekovou cestou na Dúbravku. Je krásna viditeľnosť a také sú aj zábery.
Tu sa pomaly rozlúčime, poniektorí sa ešte ideme poprechádzať na starý židovský cintorín.
Počasie:  ráno – 14,5°C,  neskôr  - 8°C

Počet účastníkov: 15 + 3 deti