Výbor OZ

Výbor


Predseda:
JUDr. Elena Kollárová
Fr. Kráľa 2, Brezno, mobil: 0910 300 831
kollar.elienka@gmail.com

Podpredseda:
Elena Slavkovská
Sekurisova 22, Brezno, tel.: 048-611 3327; mobil: 0908646311
Hospodár:
Erika Šreinerová
Nálepkova 9, Brezno, mobil:  0918822258

Člen:
Marek Kolaj
Fučíkova 20, Brezno, mobil: 0907466633

Člen:
Anna Demianová
Sládkovičova 10, Brezno, mobil: 0905 560 485Revízna komisia


Predseda:
Ing. Viera Fajnerová
Sládkovičova 12, Brezno,  mobil: 0903 829 384

Člen:
Andrea Kolajová
Fučíkova 20, Brezno, mobil: 0905 369 441

Člen:
Alena Bubelínyová
Clementisa 30, Brezno,  mobil 0908 664 955