Kontakty

Občianske združenie Klub slovenských turistov TOMO Brezno (ďalej OZ KST TOMO) je záujmové združenie, ktorého hlavnou náplňou je združovať ľudí, ktorých spája láska k prírode. Na našich podujatiach sa zúčastňujú členovia klubu, ale aj nečlenovia, ktorí majú záujem spoznávať krásy okolia Brezna, ale aj celého Slovenska.

Informácie o činnosti a plánovaných aktivitách sa nachádzajú na tejto našej stránke, ale tiež na  FB Turistika v Brezne  ako aj na výveskách v Potravinách Televízor a v TIK-u.

Dôležité kontakty:
predsedníčka združenia - JUDr. Elena Kollárová - informácie o činnosti klubu, o plánovaných aktivitách
e-mail: kollar.elienka@gmail.com

Prihlášky za člena, prihlasovanie na podujatia,organizované klubom:

Elena Slavkovská - tajomníčka
telefón: 048-611 3327; mobil: 0908 646 311