O nás

OZ KST TOMO  
Jeho história siaha až do r. 1971 , kedy bol v Mostárni Brezno založený samostatný turistický oddiel TJ MB. Takto turisti z Brezna pôsobili a organizovali svoju činnosť až do r. 1997, kedy TJ MB Brezno zanikla a jej nástupcom sa stal Mestský športový klub, ktorý združil aj turistický klub.
V r. 2005 bola ustanovujúca schôdza a vzniklo občianske združenie Klub slovenských turistov.
Turistický klub od jeho začiatku úspešne viedol jeho predseda Ing. Anton Jurša  a podpredseda Janko Škrovina.
Ing. Jurša (turistami volaný Tomo) v r. 2010 na turistickom podujatí zomrel a klub sa na jeho pamiatku premenoval na OZ KST TOMO. V r. 2011 ho nasledoval aj J. Škrovina.
Vedenia klubu sa v r. 2010  ujala novozvolená predsedníčka (bývalá predsedníčka RK) JUDr. Elena Kollárová, ktorá klub vedie do dnes.
Klub združuje svojich členov na základe Stanov OZ KST TOMO - záujemca vypíše prihlášku a zaplatí členský príspevok. Klub organizuje podujatia po celý kalendárny rok - každú sobotu a aj cez niektoré sviatky. O pripravovaných podujatiach sú členovia a ostatní priaznivci turistiky informovaní na tomto blogu, mailom ako aj výveskami na predajni televízor a TIK-u.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára