streda 27. novembra 2013

ČLÁNKY - 23.11.2013 Lom nad Rimavicou-Kysuca

Malá skupinka turistov   v sobotu 23. 11 2013 nastúpila na autobus smer Lom and Rimavicou. Po vystúpení z autobusu prešli chodníkom smerom do  Doliny, odtiaľ do osady Kysuce, kde   obdivovali architektúru tamojších chalúp a kaplnky sv. Anny. Po krátkom oddychu pokračovali jesennou prírodou až na Dobroč.

utorok 19. novembra 2013

POZVÁNKY - Mikulášske posedenie 13.12.2013


KEDY           :  13.12 2013 o 16.30 hod.
KDE              :   denné centrum PRAMEŇ
VSTUPNÉ     :   5,- €

Prihlásiť sa možno u Melanky Slavkovskej - tf. č. 0908646311
 

nedeľa 17. novembra 2013

POZVÁNKA- 23.11.2013 Lom nad Rimavicou - Kysuca

Pozývame všetkých turistov i priaznivcov turistiky na túru:

KDE:  Lom nad Rimavicou - Kysuca
KEDY:  23. 11.2013
ZRAZ:   autobusové nástupište
ODCHOD:  9.35 hod. - odchod bus

ČLÁNKY - 17.11.2013- Zádiel

Počasie i príroda nám priali
17. november 2013 -   Občianske združenie KST Brezno pripravilo pre svojich členov a milovníkov prírody   zájazd na východ Slovenska - na Zádielsku planinu. Do tejto lokality naše kroky už nesmerovali niekoľko rokov.   Začíname v Turni nad Bodvou výstupom na Turniansky hradný vrch. Každý kráča svojím tempom – je potrebné prekonať po skalnatom chodníku cca 200 m prevýšenie. Hrad pochádza pravdepodobne z 13. storočia a bol postavený po tatárskom vpáde.Dnes sú z neho už len ruiny, ktoré ešte stále naznačujú, že hrad bol rozsiahly.  Po prehliadke zrúcanin, občerstvení a fotodokumentácii sa vraciame späť do sedielka, odkiaľ nás čaká chodník po modrej značke  po nepríjemnom škrapovom povrchu medzi kroviskami až k vysokému vedeniu, za ním vchádza do lesa a vychádza až na hranu Zádielskej planiny .   Je inverzia, takže v doline je stále opar, ale nám svieti slniečko a je až k neuvereniu, že je november sa prevalil do druhej polovice.
  Z Krkavčích skál obdivujeme    vysoké skalné útvary lemujuce obidve strany Zádielskej doliny.  Znova si robíme na pamiatku dokumentáciu, občerstvíme sa. Cestou si všímame ešte pár rozkvitnutých kvietkov, množstvo borievok ako aj rôznych druhov húb.
 Potom nás  už čaká zostup ku salašu, kde značka odbočuje doľava a popri paneloch náučného chodníka schádzame   strmou cestou, zasypanou lístím k  Zádielskej chate. Sme šťastní, keď všetci bez ujmy na zdraví zídeme dolu, lebo kolienka sa už u nejedného hlásia. Čaká nás ešte krásna a zaujímavá cesta   dolu hlbokou,   miestami len 10 m širokou roklinou s hučiacim potokom ,   množstvom skalných útvarov a charakteristickým skalným bralom Cukrová homoľa (najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku- 105 m ), ktorá je neraz cieľom skalolezcov.  
Schádzame na parkovisko, kde nás už čaká autobus. Všetci (dúfam) spokojní a bohatší o množstvo zážitkov sme sa vydali na spiatočnú cestu domov. 
 štvrtok 14. novembra 2013

POZVÁNKY - pripravujeme na november a december

November 2013:
17.11.13 -  nedeľa - Zádiel
23.11.13 -  sobota - Lom – Dolina- Kysuca (Sedmák)
30.11.13 -  sobota - Ondrejský jarmok – Židľovo

December 2013:
07.12.13 – sobota - Zbojská- nadregion. majstrovstvá v zabíjačke
13.12.13 – piatok - Mikulášske posedenie
21.12.13 – sobota- okolie

28.11.13 – sobota – Geľba (Pinter)

pondelok 11. novembra 2013

SPRÁVA O ČINNOSTI R. 2012

   
 
Vážení priatelia, milé turistky a turisti!

Uplynuli už dva roky a tri mesiace, ako  sa  snažíme pokračovať spolu s ďalšími členmi výboru v činnosti nášho klubu. Som rada, že sa nám darí pokračovať ďalej, aj keď to nie je vždy jednoduché a vieme, že potrebujeme pri tom Vás – členov klubu.  
           
Teraz sa pokúsim stručne (dúfam, že sa mi to podarí) zhodnotiť našu činnosť za r. 2012.
K 31.12.2012 bolo organizovaných v našom OZ KST TOMO – 55 členov, z toho  7 detí do 15 rokov (4 dievčatá a 3 chlapci), 1 študentka  do 18 rokov ,  dospelých do 60 rokov – 25, seniorov (od 60 do 70 r.) – 18, nad 70 r.- 4, pokiaľ ide o pohlavie  21 mužov a 34 žien.
            Klub má zvolený   výbor v zložení -  Kollárová, Slavkovská, Šreinerová, Kopecká, Demianová,  Blažek a   RK v zložení- Fajnerová, Vitézová, Bubelínyová. V r. 2012 z funkcie člena RK odstúpila Ing. Saksúnová. Výbor v priebehu roka kooptoval do RK našu členku Andreu Vitézovú. Výbor sa pravidelne schádzal počas celého roka a zabezpečoval turistické akcie podľa potreby (autobus, priestory, sponzorov,...).
            Výbor oboznamuje verejnosť so svojou činnosťou – v priebehu roka uverejňoval pravidelne články a fotografie z turistických podujatí   na našej stránke ako aj na stránke www.stredoslováci.sk. Taktiež uverejňujeme články v predajni kvetov Janka.
           
            V roku 2012 sme usporiadali 56 akcií, ktorých sa zúčastnilo 1300 účastníkov, vrátane detičiek  v rozprávkovom lese. 
            Opäť treba poďakovať všetkým spoluorganizátorom, všetkým sponzorom, primátorovi mesta Brezna, a samozrejme všetkým našim členom.  
A teraz už k jednotlivým akciám:

JANUÁR
01.01.- ako každý rok novoročná vychádzka, vyvetranie hláv a odľahčenie žalúdkov, návšteva benjaminka Maťka.   (12).
07.01. -   Krížne – Salašíky-Č. Balog – nádherné počasie, snehu po kolená. Výhľady na Vepor a vrcholy Nízkych Tatier (20)
14.01. –Tále-Krpáčovo –  krásne ako vždy. Hneď v úvode nehoda – Nataška si pri vystupovaní z autobusu pokazila kolienko, zdatne síce prešla trasu, ale potom ju to vyradilo na dlhšiu dobu z turistiky. Zasnežené chodníky, fotenie pred chatkou Malá ale naša. Veselý záver túry na chate na Krpáčove aj s guľášom – vďaka Aničke a jej priateľovi.  (17)
21.01.-  Po stopách oslobodenia – Č. Balog, Koreňová, Brezno –  po predchádzajúcom ročníku bolo snehu dosť, končili sme na Mazorníkove (18)
28.01. -   Pohr. Polhora – Chlípavica- Krátke-  krásne slnečné počasie, takže nás neodradilo ani -17°C na teplomeri. Odmenou okrem krásnych výhľadov bolo aj voňavé prekvapenie na chate u Monikinej sestry – Julkina fajná kapustnička všetkým pochutila. (13)

FEBRUÁR
03.02. – konala sa výročná členská schôdza a po nej nasledoval fašiangový večierok, ktorý má už svoju tradíciu.  K  nej  neodmysliteľne  patria  pampúšiky,  ale  aj prítomnosť masiek (upír,
čarodejnica  či dáma).  (35)
04.02. - tradičný prechod Brezno-Bystrá jaskyňa – vybrali sme sa k svojmu cieľu dvoma trasami- jedna skupina    vyšliapla z Brezna cez Rúry a Diel pod retranslačku. To bolo dohodnuté miesto zrazu s druhou skupinou, ktorá šla z Pohanského na Diel.
Cestu sme nastúpili s odhodlaním (teplomer neklesol nižšie ako – 17°C . Prizabudli sme však, že cesta z Pohanského je cez otvorené priestranstvo a od samého začiatku do nás naráža prudký, ľadový vietor.  Chvíľu kráčame po stopách, vypluhovaných ratrákom, neskôr sa už zabárame do snehu miestami po kolená, niekedy aj vyššie. Máme síce krásny výhľad na hrebeň Nízkych Tatier, ale pre vietor a zimu ich veľmi nestíhame obdivovať. Občas sa ešte smejeme, keď malá Nana zapadne do snehu, ale ku kolibe pod retranslačkou už prichádzame   zmorení a premrznutí. Po stretnutí so skupinou z Brezna zisťujeme, že oni mali pohodovú, vypluhovanú cestu bez poryvov vetra.  Skupina z Pohanského  sa rozhodne vrátiť cez Diel a Rúry do Brezna a malá skupinka pokračuje do jaskyne, aby tu položila kytičku k pamätnej tabuli.  (21)
11.02. Krnohy – tradične   podporíme účastníkov pretekov, ktorí ˇoproti minulému roku majú nielen sneh ale aj ľad a dolu dráhou frčia poriadnou rýchlosťou.  (12)
18.02. Slovenský raj – Suchá Belá – nepriaznivé počasie (vytrvalé sneženie a mrazy) ako aj odporúčania HZS  o použití mačiek v Slovenskom  Raji nakoniec spôsobili, že   namiesto túry  do tiesňavy Suchá Belá sme sa  vybrali len do okolia mesta-  cez starý cintorín, Dúbravku a Rúry. (6)
25.02. Plánovaná zimná akcia s deťmi sa vydarila a jej výsledkom bolo niekoľko milých snehuliakov na lúke nad Murínovcami. Deti za ich snahu čakala sladká odmena a guľovačka a uvítanie nových členov z detských radov (6 detí+ 9 dospelých).

MAREC
03.03.  Po dlhšom čase opekanie na Máľuske   (8)
10.03.  Tradične MDŽ na Židľove - (14)
16.03. – tak ako  každý rok sa konalo slávnostné oceňovanie športovcov-  za náš klub bola navrhnutá predsedníčka, teda ja. Na návrh výboru bol in memoriam ocenený aj náš Tomo za rozvoj športu v Brezne.
17. 03 -Na pozvanie KST Pustý hrad sme sa zúčastnili tradičného výstupu na vrch Zvolen (Donovaly).  Po zvítaní s turistami zo Zvolena a Krpelian sa časť turistov vybrala peši na Zvolen, druhá, početnejšia, sa vyviezla lanovkou na Novú hoľu. Odtiaľ šli  peši na vrch Zvolen, kde sa všetkým prihovoril predseda klubu Pustý hrad. Napriek vetru bolo krásne slnečné počasie, úžasné výhľady na Západné Tatry. Množstvo snehu sťažovalo zostup do Liptovských Revúc, kde bol cieľ túry.    (25)
24.03. – prvá jarná vychádzka s deťmi na Máľuske -    napĺňame ďalej svoj nový zámer – viac sa venovať   na svojich turistických podujatiach deťom a mládeži a privykať ich na pobyt v prírode. (8 detí+ 9 dospelých)
31.03. – Chvatimech – Bernardín –  len 5 turisti sa nezľakli zlého počasia a absolvovali túru.

APRÍL
06.04. –  nastupujeme za vytrvalého dažďa do autobusu s cieľom Silická ľadnica, jaskyňa Domica.  Že naši patróni hore držia nad nami ochrannú ruku, sa znovu potvrdzuje – keď vystúpime na parkovisku neďaleko Silickej ľadnice, po daždi už niet ani pamiatky.  Aj keď jaskyňa nie je prístupná, aj vstup do nej nás zaujme.  Potom sa rozdelíme na dve skupiny – skupinka s deťmi (10 detí) sa odvezie pred Domicu a druhá skupinka ide peši cez Silickú Brezovú do Kečova. Tu   počkáme druhú skupinu s autobusom – zatiaľ si prehliadneme známe Kečovské škrapové polia – škoda len, že sú také obrastené starou trávou. Pred jaskyňou Domica sa deti vyšantia na odstavených vláčikoch, obdivujú drevené sochy- rozprávkové postavičky. Všetkým je ľúto, že celý areál dýcha prázdnotou. Na záver ešte návšteva jaskyne Domica – prekrásne výzdoba  poteší každé oko.  (26)
09.04. Veľkonočný pondelok – tradične na Máľusku.   Na Máľuske muži symbolicky ženám pripomenú, že je Veľká noc, za čo sa im ujde vajíčko a rôzne dobroty.   Najmenší Peťo a Šimon potom lietajú za loptou a strhnú aj Eriku s  Elenkou. (11)
14.04. -Michalová – medvedí cesnak (17)
28. 04.  – Gaderská dolina- v obci Blatnica sme sa rozdelili na dve skupiny – jedna mala za cieľ výstup na Ostrú, druhá Gaderskú dolinu až po Čertovu bránu. Počasie bolo úžasné – modrá obloha, slniečko poriadne pripekalo.    (35)

MÁJ
01.05. - otváranie studničiek-   prvomájové bozky pod čerešňou, návšteva Števka Pintera (13).
05.05.- 42. ročník výstupu na Ďumbier. Tradične jedna skupina vyráža z Trangošky, druhá z Čertovice za výdatnej pomoci turistov z Krpelian a zo Zvolena.   Počasie nám  prialo, svietilo slniečko a odmenou boli nádherné výhľady na Nízkotatranské štíty. Pre tento čas však bolo nezvyčajne málo snehu,  cestou spomíname, ako sme po iné roky časť cesty dolu zvládli na „zadnej časti tela“ a podložkách zrýchleným tempom. Dnes sme veru   museli  všetko odšliapať. (150)
08.05. - Okolie – Michalová – Beňuš – hľadanie správnej cesty (11)
12.05. – Biele vody-prameň Ipľa – krásna vychádzka, ako vždy (23)
26.05.  Príprava CRL- značkovanie trasy, poriadna búrka, ktorá nás chytila dvakrát, všetkých premočila do nitky. (6)
27.05.  Výstup na Kopu –prijali sme pozvanie kamarátov-turistov z Krpelian a zúčastnili sa za slnečného počasia ich tradičného výstupu. (36)

JÚN
02.06. – značkovanie trasy CRL (8)
03.06-. CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM už po 32. - krát, napriek predchádzajúcemu lejaku  vyšlo počasie – asi sme sa dobre modliliDôvod pre radosť bol všade  – čert s čarodejníčkou pri vstupe,  lov rybičiek s vodníkom,   striekačky, zajko so zdravou mrkvičkou.  Preliezky, nová šmýkačka s čertom  a lienkou, indiánsky stan, perfektní strelci, zbojníci so zlatými dukátmi, rytieri pri skale či skúška presnosti pri zvieracích hlavách. To všetko museli prekonať malí drobci. Na koniec ich čakala sladká odmena od tiet pri stane, naviac bonus – lanovka a už ostalo len zaznamenať všetky  dojmy na obrázky do galérie. (300detí+300 dospel.)
09. 06. -  okolie - (9)
16.06V pohode  za nádhernej viditeľnosti   po necelej hodine zo Snilovského sedla dosiahneme najvyšší vrch Veľký Fatranský Kriváň. Cestou obdivujeme krásnu kvetenu – horec, kvitne ešte aj  prvosienka a dalšie kvietky, ktoré nevieme ani zaradiť.  Po vrcholových fotografiách v dobrej nálade zostupujeme cez Snilovské sedlo k chate pod Chlebom.   Odpočinok, občerstvenie, káva, pivko a nádherné výhľady.   Po  štyridsiatich piatich minútach oddychu treba začať najťažšiu a najnepríjemnejšiu časť.   Tisíc metrov skoro kolmý zostup okolo Mojžišových prameňov k Šútovskému vodopádu.   Všetci sme to zvládli bez úrazov, hoci poriadne unavení (25).
23.06. –  Naplánovaná cesta do D. Strehovej sa nekoná, lebo náš dopravca mal pokazený autobus.  
30.06. -  tak ako minulé roky kúpanie v D. Strehovej dáva poslednú bodku za CRL ako odmenu jej organizátorom. Počasie veru dalo všetkým zabrať – teplota na teplomeri ukazovala vyše 30 ◦C a tak si užívali všetci vodičku v bazénoch – niektorí teplejšiu v masážnom či antikorovom bazéne, iní sa radšej ochladzovali v rekreačnom (mierne chladnejšom) alebo plaveckom bazéne, tí mladší zas šantili na toboganoch. Dámy využili možnosť urobiť sa krásnymi – fa Mary Kay bezplatne robila na kúpalisku záujemkyniam mejkap. (36)

JÚL
05.07.-  brigáda na Máľuske zrejme nepatrí k obľúbeným činnostiamLuigi s koscom nabehli včas ráno a keď zvyšok turistov dorazil na Máľusku, celá lúka už bola pokosená Nastúpili hrabáči, zberači a čističi (10).
14.07. - 11. ročník Deň stromu vo Vydrove. (12)
28.07.    Brezno – Diel- Lazná  (5), večer posedenie pri príležitosti okrúhlych narodenín  Elienky (teda mňa).

AUGUST
04.08. –Heľpa – Veľký bok (5)
12.08.-  dolina KOSCIELISKA (Poľsko) – aj keď nie za ideálneho počasia 25 turistov prešlo dolinou a voľne prístupnými jaskyňami.
18.08. -  MALUŽINÁ – OHNIŠTE (8) – osem turistov včítane uja Maťa prešlo netradičnou trasou na Ohnište.
29.08. – STARÉ HORY (2)
SEPTEMBER
01.09. -   ROHÁČSKE PLESÁ - Hmla a dážď nás sprevádzali  prvú septembrovú sobotu na túre k Roháčskym plesám v Západných Tatrách. . Z parkoviska sme vyšli ku chate na Zverovke a odtiaľ už kráčalme k svojmu cieľu – najskôr po asfaltovej ceste, potom odbočíme skalnatou cestou k prekrásnemu   Roháčskemu vodopádu.  Nikto neodolá, zíde až k jeho vodám, aby si urobil snímok na pamiatku.
Potom kráčame v neustálom mrholení smerom k plesám – hmla a dážď odradia časť turistov, ktorí sa pomaly vracajú späť. Ostatní kráčajú vytrvalo k svojmu cieľu a obdivujú krásu plies. Je len škoda, že hmla a dážď  neumožnili výhľady na  Roháčske štíty - Tri kopy, Plačlivé, Ostrý Roháč, Volovec. (31)
08.09. – 20. ročník výstupu na PUSTÝ HRAD –  deň predtým mestský magistrát udelil nášmu klubu Ďakovný list za podporu a účasť na tomto podujatí. Počasie nám prialo, tak si to všetci užili. Škoda len, že bola taká slabá účasť. (17)
10.09.KĽAK – nádherná túra z Fačkovského sedla cez Reváň na Malofatranský Kľak, ktorý poskytuje úžasné výhľady na všetky svetové strany. Tento rok prechod náročnejší po rozbahnenom chodníku, žiadna núdza o pády. Na koniec návšteva Betlehema v Raj. Lesnej a Frívaldskej kalvárie. (22)
15.09. -  KRÍŽNE- SALAŠÍKY- slnečné počasie, krásne výhľady (7).
22.09. – ROZLÚČKA S LETOM (10) – podpora malej Nany pri plnení úloh na jednotlivých stanoviskách, vynikajúca slaninka pri stanovišti lesov, či skúška zo znalostí bylín u„dochtora“ Libiča
29.09. – V. TATRY - ZBOJNÍCKA CHATA (31) – cesta na Hrebienok, spoločné foto, rukavice a sáčky v rámci akcie za čisté hory a už kráčame k svojmu cieľu. Krajšie počasie sme si nemohli ani naplánovať, tak fotíme o dušu spasenú. Všetci po kamenných chodníčkoch, či sutiach nakoniec  dosiahneme cieľ. Oveľa náročnejší je pre tých s chorými kolenami zostup. Pred koncom túry nás ešte pokropí dážď, ale hlavné je, že sme všetci došli.
OKTÓBER
06.10. -CHABENEC  -  túru začíname pri Asmolovovej chate (vďaka Alenke a povoleniu na vjazd si ušetríme cestu po asfalte) - značeným turistickým chodníkom po zelenej značke kráčame za chladného jesenného počasia   k cieľu. Hora sa už krásne odieva do farieb jesene a cestou zláka nejedného k zaujímavým fotografickým záberom. Všetci si pochvaľujú, že cesta rýchlo ubieha až do Struhárskeho sedla, odkiaľ je poriadny stupák. Keď však dosiahneme poľanu, otvorí sa   nádherný výhľad na vrcholky Nízkych Tatier – Chabenec, Skalku, Žiarsku hoľu či Kotliská. Od tejto chvíle sa stáva túra aj maškrtným výletom, pretože nás po ceste zlákajú červené bobule brusníc, ktoré sú už  mimoriadne sladučké. (22)
13.10.  okolie- MÁĽUSKA (7+2 deti)
21.10. – CHOCHOLOWSKA DOLINA (25) - Z autobusu sme sa „vylodili“ v Siwej Poľane, odkiaľ sme sa poniektorí vyviezli autovláčikom na poľanu Huciska. Tu sme sa rozdelili na dve skupiny – jedna, ktorá sa rozhodla zdolať vrchol Rákoň (1876) a druhá, ktorá sa po upravenej ceste vybrala na koniec doliny, kde sa nachádza drevená kaplnka a chata (po poľsky schronisko), ktorá nesie meno najznámejšieho poľského rodáka – Jána Pavla II., ktorý bol častým návštevníkom týchto miest. Počasie je nádherné, tešíme sa z pohody. Večer sa odchod posunie pre niekoľko stratených turistov, našťastie sa nikomu nič nestalo.

NOVEMBER
3.11.–  MÁĽUSKA  – preddušičkový čas. Stretávame sa na obvyklom mieste pred televízorom, aby sme   spolu šli pozdraviť kamarátov, ktorí už nemajú to šťastie ísť s nami do kopcov.   Položíme venčeky, zapálime sviečky a zaspomíname.
Potom vyjdeme na Máľusku, kde si ešte zapálime sviečky na pamiatku všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Opekáme tradične slaninku a cesnakový chlebík (6)
10.11.- RÚRY-DIEL (11) – krásna jesenná príroda,  pílenie konára na palicu pre Mateja, oddych na salaši pod vysielačom.
17.11. -    KELEMENOV TUNEL (7) – nepočetná skupinka sa rozrástla o novú a vytrvalú „členku“ – kozu, ktorá nás sprevádzala na celej trase.
24.11.-     ŽIDĽOVO (9)

DECEMBER
01.12.  - ZBOJSKÁ - ZABÍJAČKA –  (10)
08.12. –  okolie a MIKULÁŠSKY večierok (6+23) Ráno vychádzka do okolia a popoludní večierok.  Hostí privítal Mikuláš so svojou pomocníčkou – anjelom  .Každý musel zarecitovať básničku alebo zaspievať pesničku, aby dostal z   rúk Mikuláša balíček. Na stole už čakal každého upečený koláčik, do ktorého šikovné ruky Ľubky zapiekli peknú myšlienku. Na záver Mikuláš poslal balíčky pre  detských členov klubu.
Potom si už všetci užívali dobroty, ktoré im nachystala ženská časť klubu – kapustnicu, mäsko, klobásku, hudbu a tanec
15.12. –  26.12.  čas predvianočný a vianočný sa niesol v duchu rušenia plánovaných túr v dôsledku malej účasti.  Čo ma najviac mrzí, je, že na Štefana okrem Ľubky neprišiel nikto. Tak nakoniec nášho Števka Pintera navštívila len Melanka a Ľubka na veľké sklamanie Števka aj jeho rodiny.

Milí kamaráti,
organizujeme veľa túr počas celého roka a pevne verím, že v tejto ceste budeme pokračovať aj naďalej. Je mi ľúto, keď pre slabú účasť musíme niektoré zrušiť. Načúvam hlasy turistov po celý rok – nedá sa však vyhovieť naraz všetkým. Niektorí chcú viac túr organizovaných mimo okolia ( a keď taká je, nakoniec sa nezúčastnia).
Som presvedčená, že turistika nie je len o veľkých túrach, ale o pobyte v prírode, o utužovaní kamarátskych vzťahov a veríme, že takú turistiku sa nám bude dariť robiť aj v tomto roku,
Teší ma, že sa nám v uplynulom roku podaril zámer organizovať podujatia aj pre mládež (okrem CRL)  - zúčastnilo sa ich 45 detí a verím, že aj  v tomto roku budeme pokračovať  týmto trendom.
Do plánu činnosti chceme zaradiť aj túry, ktoré ste navrhli, resp. navrhnete a na ktorých sa, verím, potom aj zúčastníte. O tom však už pri prejednávaní plánu na r. 2013.  Tiež by sme chceli pri túrach do okolia zaradiť program pre mladších turistov (cez zimu stavanie snehuliakov, sánkovanie, cez leto rôzne hry a preteky). Naším cieľom bude, aby sme aspoň jednu túru v mesiaci zaradili do vzdialenejších kútov Slovenska – záleží najmä na Vás, ktoré miesta to budú. Tiež by sme chceli v tomto roku zorganizovať dvojdňový zájazd, ktoré sa tešili v minulosti Vašej priazni.

Vážení priatelia!

Dovoľte mi, aby som sa v závere poďakovala za robotu celému výboru KST, revíznej komisii a všetkým tým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešnej činnosti nášho klubu. 
Ďakujem.

.
V Brezne 01.02.2013


Predseda OZ KST TOMO
JUDr. Elena Kollárová
nedeľa 10. novembra 2013

Zuberec, Salatín 27.10.2013

Za históriou aj súčasnou krásou Slovenska

Krásne, slnečné babie leto a iste aj cieľ cesty zrejme spôsobili, že v poslednú októbrovú  nedeľu 27. 10.  sa autobus breznianskych turistov naplnil do posledného miestečka.
Cieľ cesty – Zuberec – Brestová  skanzen oravskej dediny a pre tých zdatnejších Salatín – vrch Západných Tatier s výškou 2047,5m n/m. Po privítaní „na palube pravidelného spoja Popperbus“ predsedníčka oboznámila všetkých s plánovaným programom.
Z autobusu všetci vystúpime pred skanzenom, aby sme si urobili spoločné foto a skupina idúca na Salatín sa ešte chvíľku povezie na parkovisko pod Spálenou.
Naša skupinka včítane 5 detí si súčasne s lístkami vyzdvihne aj turistického sprievodcu skanzenom a už sa môžeme zoznamovať s históriou oravskej dediny. Viac ako 50 veľmi zachovaných objektov (či už obydlí, kostola, mlyna, pece...) je rozdelených do 5 oblastí:
  1. Dolnooravský rínok
  2. Hornooravská ulica
  3. Gorali
  4. Kostol a cintorín
  5. Mlynisko.
Začíname pekne po poradí na dolnooravskom rínku, prezrieme si   latinskú školu, nachádzajúcu sa v zemianskom dome z r. 1752, ktorú navštevoval aj náš národný básnik P.O.Hviezdoslav. Na tabuli je nápis v latinčine – tempora mutantur et nos mutamus in illis (časy sa menia a my sa meníme s nimi). O tejto pravde sa presviedčame počas celej prehliadky skanzenu.
Interiér domov je pôvodný, pripomína, ako žili naši predkovia. V niektorých dvoroch sa chovajú zajace, kačky a iné domáce zvieratá – z tých majú najväčšiu radosť práve deti. Potešia aj predajne suvenírov, ktoré ponúkajú veľmi pekné výrobky z dreva, kože, či keramiky.
Prechádzame cez most ponad potok Studená a pokračujeme hornooravskou ulicou. Kováčska vyhňa, hrnčiarska pec, roľnícke usadlosti z r. 1813-1870, ktoré pripomínajú spôsob života našich predkov, prácu ale aj chvíle oddychu a zábavy.
Cez goralské lazy sa blížime k časti D. – kostol a cintorín. Zďaleka už Samko a Karinka upozorňujú, aby som sa šla pozrieť, že je tam truhla. A majú pravdu – súčasťou areálu je aj márnica, kde sa nachádza aj predmetná truhla. Drevený kostolík zo Zábreže pochádza pravdepodobne zo začiatku 15. stor. a má unikátnu vnútornú výzdobu.
Ostáva ešte mlynica s mlynom, na ktorý naháňa vodu horský potok Studená. Pred krčmou u mlynárky sa občerstvíme, nakupujeme suveníry a opúšťame areál.
Po asfaltovej ceste pokračujeme na parkovisko pod Spálenou. Jedna skupinka ešte odbočí smerom k Partizánskej nemocnici, ktorá je pamätníkom z čias SNP, kde 14 ranených partizánov s lekárom a dvomi sestrami prežili 2 strastiplné mesiace v zime r. 1944/45.
Na parkovisku pod Spálenou napriek množstvu áut nemilé prekvapenie - bufet je zatvorený. Pokračujeme k penziónu Šindľovec, kde si doprajeme konečne teplé občerstvenie. Po oddychu sa ešte  rozhodneme navštíviť  pietne miesto obetí a osobností Roháčov na Zverovke. Potom nás už čaká len stretnutie s druhou skupinou, ktorá absolvovala výstup na Brestovú a len niektorí vyšli aj na Salatín (hore ich zastihol veľmi nepríjemný vetrisko, ktorí viacerých od ďalšieho výstupu odradil).
V duchu všetci ďakujeme za krásne prežitý deň, nádherné výhľady na končiare Roháčov a tešíme sa na ďalšie stretnutie.       
Na budúcu sobotu plánujeme vychádzku na Máľusku (pamiatka zosnulých). V novembri ešte plánujeme (podľa počasia) túru do Zádielu- bude včas uverejnený plagát.  Bližšie informácie (u p. Slavkovskej,  tf.č. 6113327,0908646311).

EK
POZVÁNKA - túra Zádiel 17.11.2013

Pozývame všetkých turistov i priaznivcov turistiky na túru:

KDE:  Turňa nad Bodvou - Zádielská dolina
KEDY:  17. 11.2013
ZRAZ:   pred hlavnou bránou futbalového štadióna Brezno
ODCHOD:  6.00 hod.


Prehliadka zrúcanín Turnianskeho hradu, výstup  škrapovými poliami na vrcholové plato Okrúhly Laz s najvyšším bodom Zádielsky kameň (600,6 m).   Potom  pohodlný náučný chodník Zádielskou planinou do Zádielskej doliny, ktorej najznámejšou dominantou je skalný útvar Cukrová homoľa. Zostup do obce Zádiel.