Galéria

Vítame Vás v našej fotogalérii. 
OZ KST TOMO do r. 2005 viedol o svojej činnosti písomné záznamy formou Kroniky, ktorú po dlhé roky viedla Evka Beňačková. Tieto kroniky boli odovzdané do múzea mesta Brezna. 
Od r. 2005 záznamy o svojej činnosti evidujeme prostredníctvom VT, oboznamujeme verejnosť článkami z jednotlivých podujatí na portále Stredoslováci a na internete taktiež zverejňujeme fotografie z týchto športových podujatí. V r. 2016 sme znovu vydali kroniku o podujatiach od r. 2010 do r. 2015 s článkami a fotografiami,  vydali sme aj kroniku z rokov 2016-2017 a 2018-2019. Kroniky sú k nahliadnutiu u predsedníčky klubu.

 
Milí kamaráti,
keďže Google zrušil Picassa, cez ktorý ste mali prístup na všetky albumy z našich akcií a momentálne ešte nedoriešil program, cez ktorý by ste mali takú možnosť, je naša foto galéria neprístupná.  Fotografie z podujatí zverejňujeme:
na Facebooku v skupine Turistika v Brezne a účastníkom podujatia, ktorí majú mailovú adresu, sú fotografie sprístupnené na Google.


   Máte aj vy fotografie z akcií a podujatí organizovaných OZ KST TOMO? Neváhajte sa nám ozvať a pošlite nám odkaz! Radi Vaše zábery zverejníme na našich stránkach.