Dokumenty

Na tejto stránke nájdete dokumenty súvisiace s činnosťou klubu (najmä Stanovy, formuláre pre odovzdanie 2% z daní), ďalej prihlášky pre nových záujemcov o vstup do klubu.

ÚDAJE PRE POUKÁZANIE 2% Z DANÍ:
IČO:  37999681
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: OZ KST TOMO Brezno
Sídlo: Fraňa Kráľa 1222/ 2
PSČ: 977 01
Obec: Brezno


Stanovy Klubu
(PDF súbor, 292 kB)


Prihláška do Klubu
(PDF súbor, 774 kB)


Informácia o členskom príspevku:
členovia OZ KST TOMO, ktorí chcú byť  registrovaní a poistení RR KST (so známkou):
základné - 11€ + 4€ klub. príspevok
  študenti a dôchodcovia do 69 rokov -  7€+ 4€ klub. príspevok
deti   do 15 r., dôchodcovia 70 r. a viac a ZŤP -  5€+ 4€ klub. príspevok
________________________________________
ostatní členovia OZ KST TOMO:
základné - 10€
dospelí študenti a dôchodcovia do 69 rokov -  8€
deti  a študenti do  18 r., dôchodcovia 70 r. a viac a ZŤP -  6€