sobota 4. novembra 2017

ČLÁNKY - 04.11.2017 B. Bystrica kalvária

Prvá novembrová sobota sa niesla v znamení volieb do VÚC. Preto sme si naplánovali časovo nenáročnú vychádzku do BB v rámci vlakovej turistiky (aby sme si stihli splniť aj svoju voličskú povinnosť). Po vystúpení na železničnej stanici sme sa prešli cez novú autobusovú stanicu a popri Hrone sme kráčali k Uhliskám. Cesta popri Hrone priam lákala na fotenie jesennej prírody – teplé slnečné svetlo dotváralo farebnú mozaiku smútočných vŕb.
Naším cieľom bola Kalvária na Urpíne – prechádzame popri rozprávkovom dome a už sa dostávame k začiatku kalvárie, ktorá nás vedie až ku kostolu   Sv. kríža krásnou   lipovou alejou. Počiatky kalvárie sa datujú do druhej polovice 17. storočia. Kalváriu tvorí 8 kaplniek, kostol a Urpínska lipová alej (stromy v aleji majú od 100 do 250 rokov). Pod kalváriou sa nachádza kláštor bosých karmelitánov.   Kalvária prešla rekonštrukciou, ktorá bola ukončená v r. 2008.

Modrá obloha, slniečko príjemne prihrieva, krásny výhľad na mesto pod nami – v závere konštatujeme, že to bol vydarený deň. Ešte si užijeme cestu vlakom – môžeme sledovať z okien peknú  horehronskú prírodu.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára