pondelok 25. januára 2021

OZNAMY - 2% z daní

 

        P O Z N A J   A  C H R Á Ň!!!

ÓZ KST TOMO  BREZNO so sídlom Fraňa Kráľa 1222/2,

977 01  B R E Z N O

Občianske združenie Klub slovenských turistov TOMO Brezno  (a jeho predchodcovia) si v tomto roku pripomína  50. Výročie vzniku samostatného turistického oddielu.  Počas tejto doby pôsobí na území mesta a organizuje športovo-turistické podujatia pre svojich členov a milovníkov turistiky. Hlavným cieľom  je spoznávanie a ochrana krás okolitej prírody,    Slovenska   (ako aj Čiech a Moravy) .

K napĺňaniu svojich cieľov vedie  aj deti a mládež poriadaním spoločných podujatí.  Taktiež sa zapája  do aktivít na ochranu a čistenie prírody (brigády v okolí mesta, Nízkych Tatier, povodie Hrona).

 

PRE PODPORU SVOJEJ ČINNOSTI PROSÍ O POUKÁZANIE 2% Z VAŠICH DANÍ. 

Kontakt: 0910300831, 0908646311

Email:     kollar.elienka@gmail.com

Formulár tiež nájdete:

na stránke klubu -  http://ozkst-tomo.blogspot.sk

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

ĎAKUJEME.

IČO:                             37999681

Právna forma:              občianske združenie

Obchodný názov:                   OZ KST TOMO Brezno

Sídlo:                            Fraňa Kráľa 1222/2

PSČ:                             977 01 

Obec:                            Brezno
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára