streda 14. januára 2015

OZNAMY - 30.01.2015 Výročná členská schôdza

OZ KST TOMO Brezno pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať:

KEDY:     30.01.2015 (piatok)  o 17.00 hod.

KDE:        Dom kultúry Brezno (2. posch.)

Program:
Správa o činnosti za r.  2014
Správa o hospodárení za r.  2014
Správa revíznej komisie
Plán činnosti na prvý štvrťrok 2015, návrhy túr na r. 2015
Návrh rozpočtu na r. 2015

Na schôdzi sa bude vyberať členský a klubový príspevok na r. 2015.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára